online gs1 datar bol skrátený generátor

príklad :

jasný

Nainštalovať rozšírenie QrCode Generator Chrome?