dátová matica gs1 čiarový kód

príklad :

jasný

Nainštalovať rozšírenie QrCode Generator Chrome?