gs1 datar bol skrátený

príklad :

jasný

Nainštalovať rozšírenie QrCode Generator Chrome?