zložený kombinovaný údajový modul gs1

príklad :

jasný

Nainštalovať rozšírenie QrCode Generator Chrome?