dátová matica gs1

príklad :

jasný

Nainštalovať rozšírenie QrCode Generator Chrome?