gs1-128composite generátor čiarových kódov

príklad :

jasný

Nainštalovať rozšírenie QrCode Generator Chrome?