gs1 datar bol skrátený čiarový kód

príklad :

jasný

Nainštalovať rozšírenie QrCode Generator Chrome?